Kom jij in een gesprek tot de kern? En ervaart je gesprekspartner het ook als een zinvolle dialoog? Interpreteren jullie in het team taal wel op eenzelfde manier, of praten jullie wel eens langs elkaar heen?

Maak je conversatie of maak je connectie?

Individuele dialoog begeleiding

Een goed gesprek is vaak alles wat nodig is om een professionele relatie tussen twee individuen naar een hoger niveau te krijgen. Het lijkt zo makkelijk om het te doen, maar in onze ervaring blijken de eenvoudige dingen vaak moeilijker dan gedacht. Daarom bieden wij persoonlijke begeleiding bij het voeren van een effectieve dialoog tussen professionals. Simpelweg door te observeren en feedback te geven.

Wij starten altijd met een intake en je persoonlijke leerdoelen, de tactische zaken en de historie van jullie relatie. Tijdens het gesprek luisteren wij niet alleen naar wat (niet) gezegd wordt, maar kijken ook naar de non-verbale communicatie. Feedback kan zowel tijdens het gesprek of na afloop. Dat stemmen wij ook van te voren met elkaar af.

Gesprekken kan je voeren zoals je het gewend bent, maar je kan ook kiezen voor een gesprek dat je nog niet op deze wijze hebt gevoerd: Met onze online Leadership Dialogue Guide geven wij een structuur die optimaal is afgestemd op het voeren van een dialoog over de eigen leiderschapsrelatie. Lees er hier meer over.

Dialoog in de groep

In sommige gevallen kan het ook slim zijn om met het hele team tegelijk in gesprek te gaan. Want taalgebruik is een van de belangrijkste verborgen verstoorders in team work. Zonder een gedeelde interpretatie van een specifiek begrip liggen problemen in de samenwerking op de loer zoals onbegrip over en weer.

De nukkigheid van taal: Neem als voorbeeld het begrip ‘implementatie‘: voor de een is implementeren niet veel anders dan informeren; voor de ander omhelst implementatie misschien ook het opvolgen van instructies, het meten van adaptatie en het bijsturen van gedrag tot een gewenst resultaat bereikt is. Zonder helderheid binnen de groep over de definitie van implementeren ontstaan er makkelijk onenigheid, frustratie en wantrouwen. Want als de acties van de ander niet in overeenstemming zijn met de eigen interpretatie van implementeren ontstaat de indruk dat de ander niet voldoet aan de verwachtingen, dus slecht presteert. Maar de ander denkt het goed te hebben gedaan…

Dus een van de belangrijkste zaken in een team is het afstemmen van taal. “Wat bedoelen wij met…”. De ervaring leert dat anekdotes en verhalen uit de praktijk het beste geschikt zijn om dit soort afstemming te bereiken. Hierbij faciliteren wij om zo de basis te leggen voor Helderheid zodat het gesprek over leiderschap en Team Kracht ook effectief gevoerd kan worden.