De drie nutriënten van sterke teams: Menselijkheid – Helderheid – Daadkracht

geplaatst in: general, Human Evolution | 0

Er is veel geschreven over teams en wanneer zij nou wel of niet sterk/effectief/productief zijn. Maar veel theorieën sluiten niet geheel aan bij onze praktijkervaring. Daarom hebben wij ervoor gekozen om een eigen weergave te schetsen van de karakteristieken die een team sterk maken. Gewoon zoals wij dit in de praktijk waarnemen. Team Kracht noemen wij dat.

En omdat wij houden van de natuur en bijhorende metaforen spreken wij van nutriënten. Net als stikstof, fosfor en kalium zorgen voor een prachtige plantengroei,  helpen deze drie nutriënten van een team een sterk team* te maken.

Menselijkheid

Wij spreken hier van menselijkheid, ofwel van het menselijke maat, als een manier van omgang met elkaar. Menselijkheid omhelst empathie en flexibiliteit; zich niet verstoppen achter protocollen maar toezien op gepaste omgangsvormen. Durven ‘jij’ en ‘ik’ te zeggen in plaats van ‘wij’ en ‘zij’ – ook als het een kritische boodschap is. Ethiek en moreel zijn levende begrippen en wij vinden dat zij in leven gehouden moeten worden. Niet uitsluitend door een ‘code of conduct’, maar door dagelijkse keuzes en gedrag. Normen en waarden worden namelijk geleefd, niet gelezen.

Menselijkheid gaat ook over verbinding met je teamgenoten. Zeker als je bergen wilt verzetten in plaats van een beetje werk is verbinding onderling een zeer belangrijk ingrediënt. De kracht van die verbinding vormt zich over tijd en met de ervaringen die het team gezamenlijk meemaakt. Een conflict hoort er soms wel bij, is soms ook nodig. Maar de mate van oprechtheid en de competentie om de ander in zijn waarde laten bepalen of een conflict leidt tot versterking van het team of een breuk in vertrouwen.

Helderheid

Een van de meest voorkomende redenen waarom teams in organisaties niet goed functioneren is in onze praktijk een gebrek aan helderheid. Duidelijke doelen, taken, rollen, omgangsvormen en manieren om met elkaar te communiceren geven houvast en psychologische zekerheid. En sinds Maslow zijn piramide bouwde weten wij dat een gevoel van veiligheid essentieel is voor het goed functioneren van mensen – met name in sociale context, dus in interactie met anderen.

En hier wordt ook duidelijk dat ons Team Kracht model niet afhankelijk is van de organisatievorm. Want helderheid over doelen kan evengoed vanuit een manager komen als van een groep zelf. Heldere toewijzing van taken en bevoegdheden kan op evenveel manieren tot stand komen. Het gaat er dus niet om hoe helderheid gecreëerd wordt, maar dat ze gecreëerd wordt en vooral gedeeld wordt. Helderheid kent namelijk twee dimensies. Dimensie 1 is individueel: “Begrijp ik wat de vraag is?”. Dimensie 2 is collectief: “Snapt iedereen dat ik de vraag op deze manier begrijp?” Met name de tweede dimensie wil nog wel eens vergeten worden. Dan heb je echter nog geen sterk team, want een groot deel van jullie succes wordt bepaalt door de mensen om jullie team heen. Eenduidigheid en helderheid moet dus zowel bestaan binnen het team als ook met alle betrokken partijen daarbuiten!

Daadkracht

Het uitvoeren van activiteiten en het produceren van ideeën zijn de twee voornaamste functies die mensen in onze hedendaagse organisaties kennen. Beide functies kennen een resultaat, iets waar je op terug kan kijken en kan afronden. En daarin zit nou juist een belangrijke bekrachtiging van teams. Gezamenlijke successen kunnen vieren, vinkjes kunnen zetten, met een schone lei kunnen beginnen aan een nieuwe taak. Daaruit halen wij energie als mens. En in het collectief wordt dit effect extra versterkt omdat blijdschap aanstekelijk werkt.

Afhankelijk van de opgave voor die jullie team staat is ook de samenstelling van het team een belangrijk aspect van daadkracht. Hierbij is op te merken dat het niet per se om diversiteit gaat. Wat vaak bedoeld wordt is een diversiteit aan competenties, aan stereotypes, kleurtjes of hoe je het wilt noemen. Men zegt dat een mix daarvan het team ten goede komt. Maar in onze ervaring is het erg afhankelijk van de doelstelling van het team. Niet in alle omstandigheden is een diverse club van denkstijlen nodig om een sterk team te vormen. En trouwens: Ieder mens is anders, dus diversiteit krijg je er gratis bij.

Daadkracht is ook een toetssteen of er voldoende helderheid bestaat. Want zonder helderheid over doel en werkwijze kan het zomaar gebeuren dat je team iets voor elkaar krijgt wat helemaal niet bijdraagt aan de rest van de organisatie. Dan is er weliswaar daadkracht, maar niet in dienst van het groter geheel. Pas als het resultaat ook bijdraagt aan het ecosysteem waarin het team functioneert (de organisatie) spreken wij van succesvolle daadkracht.

Wij kunnen je bij al deze onderwerpen met raad en daad ter zijde staan. Neem gerust contact met ons op!

Een heel toegankelijk en makkelijk instrument om even te kijken hoe sterk jouw team ervoor staat is de Team Kracht Toets. Binnen 10 minuten ingevuld:

Doe hier de gratis Team Kracht Toets

* Wij hebben het begrip ‘team’ daarbij gedefinieerd als een groep mensen met een gedeelde doelstelling die actief met elkaar samen werkt. En ja, wij spreken vanuit een organisatie context, dus niet zo zeer over sporters of muzikanten.