Eindelijk, een combinatie van procesoptimalisatie en management development

geplaatst in: Human Evolution | 0

Wie denkt aan procesoptimalisatie denkt snel aan ‘black belts’ en consultants die je organisatie binnen korte tijd tot een geoptimaliseerde productiemachine omvormen. En wie denkt aan management development ziet gauw een stel high potentials in een reeks tweedaagse voor zich, compleet met mooie overnachtingslocatie en expert speakers.

Alleen blijkt in de praktijk het behalen van succes in beide gevallen lastiger dan gedacht. Van de procesconsultants leer je vaak niets wat je later zelf kunt toepassen en met al die mooie oefeningen van de management goeroes blijken de dagelijkse problemen nog steeds niet opgelost te zijn.

Wij vroegen ons af wat er zou gebeuren als je beide werelden combineert. Het beste van management development en proces optimalisatie in één programma. En zie daar, de resultaten mogen zich laten zien. Een unieke aanpak in deze combinatie.

De benefits van deze aanpak zijn:
  1. Concrete problemen worden opgelost – hier is een bijzondere winst te zien in de problemen die meerdere afdelingen raken, dus in je procesketen. Daarom focussen wij met deze aanpak vaak op performance vraagstukken die afdelingsoverstijgend zijn.
  2. Deelnemers leren hoe zij beter kunnen samen werken – de deelnemers krijgen continue feedback en begeleiding op inhoud én gedrag. Als nodig bieden wij specifieke ontwikkel-interventies of coaching. Deelnemers werken daarbij volgens onze beproefde interdisciplinair aanpak die wij op de organisatie hebben afgestemd.
  3. Breed draagvlak zit ingebakken in de aanpak – een groep van tot wel 70 managers en medewerkers wordt actief betrokken in een traject van een half jaar; een voldoende grote groep om nieuwe manieren van werken echt te laten beklijven na afloop.
  4. Een interne programma manager wordt opgeleid – door het aanstellen van een full-time programma manager uit eigen gelederen waarborgen wij een grondige overdracht van de inzichten en vaardigheden. Zo is de organisatie in staat om de aanpak effectief zelf in te zetten na vertrek van de begeleiding.

Laat mij je even meenemen in deze nieuwe manier van leren en verbeteren. Waar consultants normaliter hun war-room inrichten en bewapend met veel overtuigingskracht en grondige data analyses de board room bestoken kiezen wij voor een aanpak die veel mensen op de werkvloer mobiliseert.

Fase 1: Analyseren waar het misgaat.

Door een aantal interviews, een rondje op de werkvloer of een verkennende sessie met een aantal managers ben je er eigenlijk al. Ons doel is het om concrete verbeterpunten te identificeren die aan twee voorwaarden voldoen: ze zijn door de eigen mensen op te lossen en ze sorteren effect voor je operationele performance. Ook benoemen wij een programma manager uit de eigen organisatie. Dat wordt de co-begeleider die ook de achterkant van het traject leert kennen en reproduceren.

Fase 2: Voorbereiding op de interactie-aanpak

Stel je hebt 10 problemen geïdentificeerd. Dan worden er 10 managers (uit de primaire keten) aangewezen die de kar trekken. Zij worden door het hele traject heen begeleid op aspecten zoals projectmanagement, effectief leiderschap en probleem analyse. Ook nemen zij deel aan een aantal leerexcursies gericht op samenwerking, eigen grenzen verleggen en inspiratie van buiten. Zij stellen een interdisciplinair team samen dat het probleem gaat oplossen (of de kans verzilvert, al naar gelang hoe je het wilt benaderen).

Fase 3: Plan van aanpak

Vaak willen managers een probleem maar meteen gaan oplossen. Wij porren op goed onderzoek van de oorzaken die ten grondslag liggen aan een probleem. Daaraan toetsen wij mogelijke oplossingen om de beste optie te kunnen kiezen. De (interne) klant bepaalt uiteindelijk het succes, niet de werkgroep zelf. Is de analyse afgerond wordt een plan van aanpak opgesteld. Is die goed genoeg wordt meteen overgegaan tot implementatie.

Fase 4: Degelijke implementatie

Met vele jaren ervaring in implementatie van veranderingen weten wij als geen ander waar de valkuilen zitten. Daar letten wij op. Ook al zijn wij grote voorstander van ‘ervarend leren’ – en laten wij daarom sommige hik-ups ook maar gewoon gebeuren – wij dragen zoveel mogelijk kennis en inzichten over aan de deelnemers als het gaat om implementeren.

Fase 5: Overdracht

Wat is er allemaal geleerd? Zijn alle veranderingen succesvol ingevoerd en hoe doe je het de volgende keer nog beter? Dat zijn de onderwerpen van de laatste fase van de actieve begeleiding. Samen met de deelnemers wordt teruggekeken op de resultaten en alles wat overdracht behoeft wordt overgedragen.

Voor wie?

Deze aanpak is het meest geschikt voor organisaties die met een rustig hoofd een verbeterslag willen maken in hun probleemoplossend vermogen. Zit je al in de stress zone omdat je het volgende kwartaal echt die stijgende lijn moet laten zien? Trek dan een blik consultants open en laat ze knallen. Roep ons daarna wel erbij om ervoor te zorgen dat je de basis op orde krijgt: capabele managers met de drive om samen beter te worden als organisatie.