Smart leaders today engage with employees in a way that resembles an ordinary person-to-person conversation more than it does a series of commands from on high. Furthermore, they initiate practices and foster cultural norms that instill a conversational sensibility throughout their organizations. [Boris Groysberg & Michael Slind in the Harvard Business Review]

Dit inzicht werd al in 2012 opgedaan toen de auteurs meer dan 100 bedrijven onderzochten. Zij zagen duidelijk dat de trend gaande is dat slimme organisaties steeds vaker proberen ‘een goed gesprek’ te voeren dan ‘de boodschap er doorheen te drukken’.

Uit onze ervaring weten wij dat niet alleen CEO’s en het hoge management maar alle leidinggevenden kunnen profiteren van dialoogvaardigheden. Deze zijn met name:

  • vertrouwelijkheid,
  • interactiviteit,
  • inclusie en
  • doelmatigheid.

In het bijzonder over de laatste vaardigheid zeggen de onderzoekers dat zij “leiders en medewerkers in staat stelt om uit het over en weer van discussie en debat strategisch relevante acties af te leiden”. Dit is niet alleen zo voor de bedrijfsstrategie maar ook en vooral voor de directe relatie tussen leidinggevende en medewerker.

De Leadership Dialogue Guide gaat over de bevordering van persoonlijke interactie tussen mensen in organisaties – het staat voor de renaissance van het ‘menselijke maat’ in organisaties. Net zoals echt slimme leiders het doen.

De gids gaat u nieuwe inzichten brengen, beter begrip tussen leidinggevende en medewerkers, en bevordert ook daadwerkelijk actie te nemen.

Probeer het zelf!